Ştiri

POLITICA DE MEDIU

 

 

 

 POLITICA DE MEDIU

                 

 

Scopul politicii de mediu adoptate de BIOCHEM  este de a crea un cadru adecvat în care organizaţia noastră să-şi desfăşoare activitatea într-un mod responsabil faţă de mediul înconjurător, ca parte a îndatoririlor de cetăţeni, în scopul unei dezvoltări durabile.

 

Aceasta reprezintă atât un angajament cât şi o bună practică de management.

 

 

 

Pentru implementarea politicii, organizatia se angajeaza :

 

sa asigure resursele necesare de formare si sensibilizare a personalului in vederea imbunatatirii performantei de mediu ;

sa exploateze si sa intretina echipamentele intr-un mod care sa se conformeze legilor, standardelor si reglementarilor locale ;
sa reduca utilizarea resurselor naturale;
sa respecte prevederile cerintelor legale si a masurilor impuse;
sa respecte cerintele privind datele ce vor fi raportate autoritatilor ;
sa actioneze in vederea reducerii generarii de deseuri si diminuarea impactului lor asupra mediului;
se dezvolte o cultura de anticipare si evaluare a riscurilor cu impact asupra  mediului;
sa promoveze practici de imbunatatire a impactului vizual ;
sa creeze si sa mentina un parteneriat cu autoritatile si comunitatea locala ;

 

 

 

 

Aderarea intregului personal la politica de mediu va conduce la imbunatatirea continua a performantelor de mediu.

 

 

 

 

S-a delegat  catre Departamentul de Mediu responsabilitatea si autoritatea pentru implementarea politicii de mediu si pentru reprezentarea companiei in relatiile cu autoritatile si comunitatea locala, cu ONG si alte asociatii de protectia mediului.

 

                                                                                   DIRECTOR,

 

Acest articol a fost adăugat la data de 07 septembrie, 2016.