Ştiri

Politica referitoare la calitate

S.C. BIOCHEM S.R.L se angajeaza sa:

 

►Respecte  prevederile din regulamentele de certificare, din normele şi specificaţiile referitoare la produse sau activitatile desfasurate şi a altor cerinţe legale şi de reglementare aplicabile;

 

►Cunoaşterea permanentă a cerinţelor clienţilor actuali şi potenţiali ai companiei, satisfacerea şi chiar depăşirea aşteptărilor lor

 

►Realizeze/ menţina la cel mai înalt nivel calitativ a produselor/ serviciilor noastre, în condiţiile menţinerii eficienţei şi profitabilităţii organizaţiei;

 

► Stabileasca şi analizeaza periodic  obiectivele de calitate/performanţelor şi identificarea şi implementarea de măsuri în vederea realizării/îmbunătăţirii acestora;

 

►  Aplicarea managementului prin obiective;

 

►  Luarea deciziilor la nivele corespunzătoare de competenţă, autoritate şi responsabilitate;

 

►  Utilizarea "prevenirii" ca instrument de creştere a profitabilităţii economice şi de  îmbunătăţire a calităţii produsului;

 

 

►  Informarea şi instruirea personalului pentru cunoaşterea, înţelegerea şi  realizarea obiectivelor de calitate stabilite, indiferent de nivelul său de implicare/decizie;

 

►  Încurajarea muncii în echipe transversale, animate de obiective comune;

 

►  Îmbunătăţirea calităţii, ca  responsabilitate a fiecărui angajat în orice etapă a procesului, sub coordonarea  managementului.      

 

Data: 18.07.2016                                                                 DIRECTOR,

                                                                                                    Bogdan CHIMISLIU                                                                         

Acest articol a fost adăugat la data de 07 septembrie, 2016.