Anunț public privind depunerea solicitării de emitere acord de mediu