Anunț public privind evaluarea impactului asupra mediului și a Raportului de Securitate