INFORMATII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI IN CAZUL PERICOLELOR DE ACCIDENTE MAJORE

1.         Numele titularului activităţii: S.C. BIOCHEM S.R.L.

Adresa amplasamentului: punct de lucru SILOZ Dragalina din sat Dragalina, str.

Complexului nr.7, comuna Dragalina, judet Calarasi

Tel / Fax: 0242708960

2.         Informaţii pentru identificarea, după funcţia deţinută, a persoanei care furnizează informaţiile: Miclici Bogdan – Manager Siloz; Madalina Onisca – Responsabil Mediu

3.         Obiectivul intra sub incidenta Legii 59/2016 – privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase. Notificarea SEVESO,  Politica de prevenire a accidentelor majore si conform HG 804/2007 art 10. Alin.4, pct b. s-a elaborat Raport de Securitate si conform HG 804/2007, art 12. Alin 1, pct b. s-a eliberat Plan de urgenta interna si transmise autoritatilor competente

Notificarea a fost inaintata autoritatilor  competente ( ISU Calarasi, G.N.M. Calarasi si A.P.M. Calarasi ) cu nr. 59 din 22.07.2016, iar confirmarea privind incadrarea obiectivului in inventarul operatorilor economici de tip SEVESO a fost inregistrata cu nr. 1318658 din 26.02.2016 si se afla la sediul S.C. BIOCHEM S.R.L..

4.         Explicarea în termeni simpli a activitatii sau activitatilor desfasurate în cadrul amplasamentului:

a) Activitate principala:

– 0163 – activitati dupa recoltare

– 0164 – pregatirea semintelor

– 4675 – comert cu ridicata al produselor chimice

b) Activitate secundara:

Procesele de fabricaţie se desfăşoară în flux continuu.

S.C. BIOCHEM S.R.L. detine personal competent pentru:

-operarea in siguranta a instalatiilor;

întreţinerea şi reparaţia utilajelor;
verificarea echipamentelor de masurare si monitorizare din instalaţii.

5.         Denumirile comune sau, în cazul substanţelor periculoase, denumirile generice sau categoria generală de pericol a substanţelor şi preparatelor din obiectiv care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicându-se principalele lor caracteristici periculoase:

Nitrat (azotat) de amoniu:

Produsul nu este periculos daca este manipulat corect. Se va pastra in ambalajul original.

Ingrasamantul in sine nu este combustibil, dar poate intretine combustia chiar si in absenta aerului.

La cca 170 grd. C se topeste, descompunandu-se relativ lent in amoniac si acid azotic.

La peste 200 grd. C descompunerea este rapida si daca nu se iau masuri imediate de racire prin stropire cu o cantitate maxim posibila de apa (inundare efectiva), reactia de descompunere poate deveni o reactie in lant, produsii de descompunere (oxizi de azot) catalizand reactia care se poate transforma in orice clipa in explozie. Ingrasamantul se poate aprinde si arde la temperaturi mari (peste 400 grd. C) cu descompunere simultana de oxizi de azot, descompunere care se poate transforma in exploziein cazul contaminarii cu substante incompatibile precum combustibili (benzina, motorina), lubrifianti (vaseline, uleiuri), pulberi metalice.

Trebuie asigurat un sistem de ventilare locala

Clase/ categorii de pericol : solid oxidant, categoria3; lezarea grava a ochilor/ iritarea ochilor, categoria 2

Fraze de pericol: H272 – poate agrava un incendiu (oxidant) ; H319 – provoaca o iritare grava a ochilor.

6.         Informaţii generale privind natura pericolelor de accidente majore, inclusiv efectele lor potenţiale asupra populaţiei şi mediului

Incidentele cu impact negativ asupra sanatatii populatiei si a mediului (accidente majore) pot avea diferite cauze si forme de manifestare. În cadrul S.C. BIOCHEM S.R.L., aceste evenimente pot sa apara in instalatiile aflate în functiune si pot fi generate din diverse cauze: functionarea incorecta a echipamentelor datorita uzurii acestora, avarii cauzate de vicii ascunse ale echipamentelor, erori de operare, incendii si/ sau explozii datorate nerespectării parametrilor tehnologici.

Se consideră accidentele majore următoarele tipuri de evenimente:

–           incendiu

–           explozie

În funcţie de sursele de risc s-au identificat un anumit număr de scenarii posibile de producere a unor accidente. Pericolul datorat emisiilor de substante periculoase depinde de proprietatile fizico-chimice si toxicologice ale acestora, de timpul de expunere si de conditiile meteorologice care determină dispersia lor în mediu. In caz de explozie se apreciază că vor fi afectate nu doar construcţiile de pe teritoriul unităţii ci şi vecinii amplasamentului. Incendiile pot fi grave si deosebit de grave si se soldează cu consecinte atât asupra instalatiilor aflate pe amplasament cat si a personalului ce le exploatează.

7.         Informaţii corespunzătoare asupra modului în care populaţia afectată este avertizată şi informată în cazul producerii unui accident major

În cazul apariţiei unui accident major, societatea dispune de personal instruit pentru alertarea Celulei de urgenta a societatii, numărului unic de apel 112 si a societatilor aflate în imediata sa vecinatate.

Alarmarea personalului existent se face cu ajutorul soneriilor polarizate amplasate pe magazia C19 si la poarta de intrare in locatie. Pornirea acestora se face de la sediul administrativ pentru Situaţii de Urgenţă şi au durată de funcţionare stabilită la 15 secunde.

In cazul producerii unor situatii de urgenta, Celula de Urgenta constituita la nivelul unitatii, prin presedintele acesteia, va organiza conferinte de presa si va emite catre populatie comunicate de presa cu privire la situatia din teren ce vor fi difuzate prin mass-media locala (televiziunea si ziarele locale).

8.         Informaţii corespunzătoare asupra acţiunilor pe care trebuie să le întreprindă populaţia afectată şi asupra comportamentului pe care trebuie să îl adopte în cazul producerii unui accident major

În cadrul mesajelor difuzate în mass-media locală se vor transmite recomandări privind măsurile de adăpostire, evacuare (dacă este cazul), protectie sau anumite măsuri restrictive, ce trebuie urmate si respectate pentru a evita agravarea consecintelor.

9.         Confirmarea faptului că titularul activităţii are obligaţia de a întreprinde măsuri adecvate pe amplasament, în special menţinerea legăturii cu serviciile de urgenţă, pentru a acţiona în caz de accidente majore şi pentru a minimiza efectele acestora

S.C. BIOCHEM S.R.L.. ia masuri interne adecvate in situatii de urgenta, alarmeaza personalul, ia masuri de siguranta conform Planului de urgenta interna si comunica permanent cu institutiile abilitate in caz de producere a unui accident major

10.       O referinţă la planul de urgenţă externă elaborat pentru a face faţă oricăror efecte ale accidentului în afara amplasamentului. Trebuie incluse şi sfaturi privind cooperarea şi respectarea instrucţiunilor şi solicitărilor din partea serviciilor de urgenţă pe timpul accidentului

Serviciul de Protectie Civila din cadrul Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta intocmeste Planul de Urgenta Externa, pe baza informatiilor din Planul de urgenta interna si Raportul de Securitate, puse la dispozitia ISUJ Calarasi de catre S.C. BIOCHEM S.R.L..

Scopul acestui Plan este de a asigura modalitatile de identificare, monitorizare  si control a riscurilor/ surselor de risc potential generatoare de situatii de urgenta si raspunsul/ gestionarea în situatii de urgenta. Pe întreaga durată a accidentului, populaţia este sfătuită să coopereze şi să urmeze instrucţiunile şi solicitările serviciilor de urgenţă implicate.

11.       Detalii asupra sursei de unde pot fi obţinute informaţii suplimentare, sub rezerva cerinţelor de confidenţialitate stabilite potrivit legii

Sediul S.C. BIOCHEM S.R.L., situat Dragalina din sat Dragalina, str.  Complexului nr.7, comuna Dragalina, judet Calarasrasi

Persoana de contact este dl. Miclici Bogdan – Manager Siloz.

Sinteza informare inspectie SEVESO

In data de 24.08.2016, o echipă formată din reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Calarasi, Garzii Nationale de Mediu – Comisariatul Judetean Calarasi si Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi – Secretariatul de risc, a efectuat o inspecţie planificată SEVESO la BIOCHEM S.R.L. punct de lucru SILOZ Dragalina din sat Dragalina, str.Complexului nr.7, comuna Dragalina, judet Calarasi.

BIOCHEM S.R.L. – comert cu ingrasaminte/pesticide/seminte/cereale

Inspectia a urmarit :

In baza Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase,art. 7, pct.4, conform careia, autoritatile competente la nivel judetean efectueaza impreuna vizita pe amplasament, ca urmare a notificarii SRPAM si stabilesc incadrarea acestuia, potrivit dispozitiilor prezentei legi.

Controlul a constat atât in verificarea pe teren, cât şi a documentelor, rapoartelor şi altor înregistrări întocmite la nivelul instalatiilor. În timpul verificărilor efectuate de echipa de control, s-a constatat că modul de organizare si operare la nivelul instalatiilor nu sunt de natură să induca nici un fel de pericol asupra echipamentelor, din punct de vedere al securităţii sau protecţiei mediului.

Pe parcursul inspectiei, nu s-au identificat neconformitati iar constatarile din teren nu sunt in masura sa pericliteze siguranta obiectivului propriu si a obiectivelor invecinate. Toate constatarile sunt cuprinse in planul de masuri transmis autoritatilor.

Conducerea BIOCHEM S.R.L.