Beneficiile utilizării

SOL: Reacționează cu apa pentru a acidifia micromediul și a solubiliza nutrienții blocați.
PLANTĂ: Induc o mai bună sinteză a fitohormonilor, influențând fiziologia plantelor.
Ex.: Acidul Abscisic (ABA) – este un inhibator natural important, larg răspândit în organismele vegetale, care, împreună cu substanțele stimulatoare de creştere, în special cu auxinele, giberelinele şi citochininele, reglează procesele de creştere şi dezvoltare ale plantelor.

  • Conține tioesteri naturali din Leonardit, facilitând formarea de humați ai fosforului care stabilizat, previne formarea de precipitări insolubile ale
    acestuia.
  • Acoperirea cu substanțe humice (extract humic total) – crește capacitatea de retenție a nutrienților în complexul argilo-humic și îmbunătățește asimilarea acestora de către plante.

*Tioesterii sunt o sursă de sulf organic, element cu caracter acid, ce potențează formarea de complecși stabili în soluția solului, prevenind blocajele fosforului. Ce este un tioester? Tiol – compus organic care conține unul sau mai mulți atomi de sulf (cisteină) + acid carboxilic acid (lignit simplu).

Efectul 1

Efectul nr. 1. Tioesterii eliberează atomul de Sulf care oxidează și devine oxid de sulf.
După aceea, în anumite condiții devine acid sulfuric;

Acidul sulfuric scade valoarea pH din zona micro-mediului granulei de îngrășământ, prevenind blocajele ireversibile ale fosfaților ce au loc cu Aluminiul. Micro-mediul rămâne la valori pH între 4 și 5, în zona în care are loc cel mai redus blocaj al fosforului dintre Fier și Aluminiu;

Efectul 2

Efectul nr. 2. Proprietățile chelatante ale tioesterilor complexează Aluminiul și Fierul ce imobilizează fosforul. Reducând în zona micro-mediului prezența ionilor de Aluminiu și de Fier, blocajele fosforului cu aceștia sunt totodată reduse.