Beneficiile utilizării

  • Îngrășământ NPK 18-46-0 cu polimer pentru eliberare controlată a fosforului
  • Protecția fosforului este asigurată cu AVAIL© până la 10 – 12 luni
  • Nu este condiționat la aplicare de tipul de sol, valorile pH sau de temperatură
  • Mai mult fosfor disponibil culturilor decât prin utilizarea îngrășămintelor cu fosfor convenționale;
  • O mai mare eficiență și profitabilitate a îngrășământului utilizat;
  • Optimizarea nutriției cu fosfor / timpurietate / creșteri rapide ale plantelor;
  • Potențial de producție ridicat;
  • AVAIL© – complet solubil și biodegradabil.

POLIMERUL AVAIL©

Fosforul (P), este un element nutritiv esențial, necesar plantelor în aproape toate fazele de vegetație / creștere, precum și în toate părțile lor componente. Rolul major al fosforului este cel de component al adenozin mono/di/trifosfat (AMP/ADP/ATP), utilizat în fotosinteză pentru convertirea luminii în energie pentru procesele chimice și în procesele respiratorii, fiind totodată component structural al acidului dezoxiribonucleic (ADN), al acidului ribonucleic (ARN) dar și al fosfolipidelor. În plus, fosforul este utilizat pentru a modifica activitatea diferitelor enzime prin fosforilare. Ca urmare, fosforul în cantități adecvate este important pentru toate reacțiile care necesită energie.

Fosforul (P) este necesar în cantități relativ mari în producția agricolă, concentrația acestuia în plante fiind mai mică decât cea a azotului (N) și a potasiului (K), dar, cu toate acestea fosforul este aplicat deseori la doze aproape egale cu acești macronutrienți din cauza solubilității și disponibilității sale reduse în sol.

Din cauza faptului că fosforul este greu solubil și fiindcă difuzează pe distanțe foarte scurte în sol, creșterile radiculare sunt esențiale în furnizarea acestuia în cantități adecvate. Ca urmare, deficiențele de fosfor sunt întâlnite de regulă în stadiile inițiale de vegetație când au loc creșterile radiculare pe fondul unor temperaturi scăzute.

Unii fermieri aplică cantități mari de gunoi de grajd și/sau de îngrășăminte chimice pentru a suplini consumurile de fosfor dar în marea majoritate a cazurilor aceste doze crescute devin o problemă de mediu – fosforul poate fi transportat către apele de suprafață prin scurgerile la suprafața solului, mai ales dacă există concentrații mari de fosfor solubil în soluri – în mod asemănător azotului, concentrațiile mari de fosfor în soluția solului și în cursurile de apă au potențial negativ (eutrofizare).

Alături de azot, pierderile de fosfor prin spălare și imobilizare, reprezintă în mod evident o pierdere importantă de resurse de nutrienți – ca urmare, creșterea eficienței utilizării îngrășămintelor cu conținut de fosfor (creșterea procentajului de fosfor utilizat de plante din îngrășămintele anual aplicate) devine critică.

Creșterea coeficientului de utilizare a fosforului din îngrășămintele aplicate este dificilă și provocatoare date fiind ineficiențele inerente în sistemele sol-plantă care conduc în general la coeficienți de utilizare reduși, între 0 – 30 % conform literaturii / cercetărilor de specialitate – disponibilitatea fosforului este afectată de constituenții solui (cationi) și de reacția acestuia (pH).

Spre exemplificare, disponibilitatea fosforului este în mod dramatic redusă în solurile puternic acide și alcaline comparativ cu solurile slab acide sau neutre – fosfații cu sarcini electrice negative precipită în forme foarte greu solubile cu aluminiul (Al), fierul (Fe) și manganul (Mn) pe solurile acide și, în mod similar pe solurile alcaline cu calciul (Ca) și cu magneziul (Mg). Deseori, solurile alcaline conțin în exces carbonați de calciu care, prin adsorbție, scad într-o măsură mai mare disponibilitatea fosforului.

Și în cazut solurilor neutre, fosforul dizolvat în soluția solului, formează legături similare ca și în cazul solurilor acide/alcaline, dar solubilitatea și rata de dizolvare / disponibilizare a mineralelor din sol este îmbunătățită.

Există, pentru a rezolva parțial aceste impedimente, diferite practici culturale la nivelul exploatațiilor agricole – fracționarea dozelor de îngrășăminte aplicate, diversificarea momentelor aplicării îngrășămintelor funcție de consumurile critice și maxime de nutrienți, aplicarea diferențiată pe profilul solului prin încorporare la diferite adâncimi, etc. Cu cât îngrășămintele cu fosfor sunt mai bine amestecate cu solul, cu atât recuperarea de fosfor de către plante din acestea este mai redusă.

Plasarea îngrășămintelor pe rând, în bandă, aproape de semințe, produce de regulă o recuperare mai mare a fosforului. Putem specula că, dacă expunerea îngrășămintelor cu fosfor la contactul cu solul este minimizată pe măsură ce expunerea lor este maximizată către rădăcinile plantelor, atunci recuperarea fosforului din îngrășămintele aplicate anual este îmbunătățită.

Suplimentar, pentru a crește coeficientul de utilizarea fosforului de către plante din îngrășămintele aplicate, este recomandată acoperirea îngrășămintelor cu conținut de fosfor cu un strat de polimer AVAIL©, al cărui mod de acțiune unic, se bazează pe densitatea sa ridicată de sarcină electrică care sechestrează cationii de Ca, Mg, Al și Fe ce se află în jurul granulelor de îngrășământ ajunse în sol.

AVAIL© este solubil în apă dar foarte puțin mobil de la zona sa de contact cu îngrășământul, fiind un copolimer (macromoleculă compusă din mai multe unități repetitive distincte denumite monomeri, ce se pot lega între ei în diverse forme și prin diverse legături chimice) cu lanț lung al acidului dicarboxilic (compus organic care conține două grupe funcționale carboxil).

AVAIL© este un material specific, proiectat ca mod de acțiune să atragă cationii divalenți și trivalenți, nefiind afectat de temperaturi și de reacția solului.

AVAIL© creează un scut puternic încărcat negativ în micromediul din jurul granulelor iar odată ajuns în sol, minimizează concentrația de cationi potential reactivi în imediata vecinatate a îngrășămintelor cu fosfor aplicate.

Rezultatele testelor efectuate atât în străinătate cât și în România de către echipa tehnică BIOCHEM evidențiază faptul că AVAIL© are impact asupra chimiei solului și în mod evident determină disponibilizare / solubilizare crescută a fosforului din îngrășămintele aplicate dar și impact pozitiv asupra producției chiar și atunci când analizele solului au arătat disponibilitate redusă de fosfor și dozele de îngrășăminte aplicate au fost relativ reduse. Evident, nu vor fi înregistrate valori adaugate prin creșteri semnificative de producție la utilizarea AVAIL© dacă plantele beneficiază de condiții bune, respectiv o disponibilitate foarte mare de fosfor în sol și implicit de o amplă nutriție cu acest element.

Testele cu DAP comercial comparativ cu DAP AVAIL au arătat că aplicarea a 100 kg DAP AVAIL poate produce aproximativ aceleași rezultate de producție față de aplicarea a 150 kg DAP comercial.

Cu toate acestea, producțiile relativ mici înregistrate în ambele cazuri, justifică pentru obținerea unor creșteri senmnificative de producție și respectiv o eficiență de utilizare crescută a fosforului, aplicarea unor doze crescute de fosfor calculate pe baza rezultatelor analizelor de sol și a consumurilor specifice, corelate cu cantitățile de azot și disponibilitatea acestora în perioadele critice și maxime ale consumurilor plantelor.