Beneficiile utilizării

  • Uree convențională cu polimer pentru eliberare controlată a azotului;
  • Protecția micro-mediul din jurul îngrășământului aplicat și a azotului în sol este asigurată cu NUTRISPHERE-N©
  • Nu este condiționată la aplicare de tipul de sol, valorile pH sau de temperatură
  • Conferă flexibilitate în aplicare în timpul perioadei de vegetație, fiind posibile aplicările unice
  • Disponibilizează mai mult azot pentru plante prin încetinirea conversiei acestuia în formele ce pot fi pierdute prin volatilizare, spălare și denitrificare, reducând în același timp cantitățile de azot pierdute prin scurgere la suprafață de pe terenurile în pantă
  • Contribuie la umplerea mai bună a boabelor / susține creșteri importante cantitative și calitative ale producției
  • Asigură disponibilitate prelungită a azotului pentru utilizarea de către plante
  • NUTRISPHERE-N© – complet solubil și biodegradabil
  • Ureea tratată cu NUTRISPHERE-N© poate fi păstrată termen îndelungat fără pierderi sau degradări ale peliculei / polimerului dacă este pastrată în condiții corespunzătoare, fără umiditate.

POLIMERUL NUTRISPHERE – N©

Atunci când ureea convențională este aplicată la suprafața solului, apar pierderile de azot sub formă de amoniac, în special în condiții de temperaturi ridicate, umiditate redusă și soluri cu reacție alcalină. Dacă este imediat incorporată în sol sau se irigă ulterior aplicării, ureea este transformată în amoniac și apoi în forma amoniu NH4+.

Un al doilea aspect de luat în considerare despre ureea convențională aplicată la suprafața solului prin împrăștiere, este faptul că, destul de rar se întâmplă să reziste / stea la suprafață pentru o perioadă lungă de timp fără existența umidității solului la aplicare, a vreunei forme de precipitații sau fără irigație care să o introducă în sol. În general, aproximativ 15-25% din azot este pierdut prin volatilizare atat timp cât ureea convențională stă pe suprafața solului, destul de puțin comparativ cu marea majoritate a azotului care este pierdută prin spălarea pe profil (aproximativ 60-75%), suplimentată în cazul băltirilor, prin denitrificare.

NutriSphere-N® păstrează mai mult azot disponibil în sol pentru a fi furnizat plantelor în conformitate cu consumurile critice și maxime prin inhibarea celor trei forme de pierderi de azot – volatilizare, spălare pe profil și denitrificare, contribuind astfel la un potential ridicat de producție.

NutriSphere-N® protejează azotul la nivel molecular prin inhibarea enzimelor și reținerea timp îndelungat a azotului în forma sa imobilă de amoniu, permițând furnizarea de azot care să susțină în timp sănătatea, crețterea și dezvoltarea plantelor.

NUTRISPHERE – N© este un material specific (macromoleculă solubilă compusă din subunități cu sarcini electrice negative cu structură lungă), proiectat ca mod de acțiune să atragă cationii multivalenți de Ni, Cu și Fe, necesari activității enzimatice și transformărilor microbiene ale azotului din sol, nefiind afectat de temperaturi și de reacția solului.

Ni – este combustibilul ureazei.
(ureaza susține conversia ureei în amoniac fiind posibilă volatilizarea azotului)

Cu – este combustibilul pentru Nitrosomonas
(ajută la conversia amoniului în nitrat fiind posibile pierderi de azot prin spălare și denitrificare)

Fe – este combustibilul pentru Nitrobacter
(ajută la conversia nitrit în nitrat fiind posibile pierderi de azot prin spălare și denitrificare)

NUTRISPHERE – N© prezintă stabilitate la suprafața solului. Odată aplicată pelicula de NUTRISPHERE-N© peste granulele de uree, aceasta devine foarte stabilă. După aplicarea în câmp, dat fiind faptul că polimerul este solubil în apă, acesta se va dizolva la aceeași rată ca și ureea, continuând protecția acesteia și după solubilizare, deplasându-se concomitent cu aceasta în sol.

Unul dintre aspectele de remarcat despre NUTRISPHERE -N© este ca acest polimer nu funcționează ca celelalte produse din piața produselor specifice destinate eliberării lente a azotului din îngrășămintele aplicate și care utilizează fie polimeri pe bază de rășini ce se dizolvă la temperaturi prestabilite și eliberând azotul doar când aceste temperaturi sunt atinse, fie produse chimice de amestec inhibitoare de urează, uleiuri, etc. Problema acestor tipuri de produse este ca limitează disponibilitatea inițială a azotului, lipsind plantele de azot in momentele critice de consum.

Ureea acoperită cu peliculă de NUTRISPHERE – N© nu restricționează disponibilitatea azotului pe profilul solului. Reacțiile acidă, neutră sau alcalină ale solului constituie nicio problemă, fiind mai degrabă o problemă pentru disponibilitatea fosforului.