S.C. BIOCHEM S.R.L se angajeaza sa:

  • Respecte prevederile din regulamentele de certificare, din normele şi specificaţiile referitoare la produse sau activitatile desfasurate şi a altor cerinţe legale şi de reglementare aplicabile;
  • Cunoaşterea permanentă a cerinţelor clienţilor actuali şi potenţiali ai companiei, satisfacerea şi chiar depăşirea aşteptărilor lor
  • Realizeze/ menţina la cel mai înalt nivel calitativ a produselor/ serviciilor noastre, în condiţiile menţinerii eficienţei şi profitabilităţii organizaţiei;
  • Stabileasca şi analizeaza periodic obiectivele de calitate/performanţelor şi identificarea şi implementarea de măsuri în vederea realizării/îmbunătăţirii acestora;
  • Aplicarea managementului prin obiective;
  • Luarea deciziilor la nivele corespunzătoare de competenţă, autoritate şi responsabilitate;
  • Utilizarea „prevenirii” ca instrument de creştere a profitabilităţii economice şi de îmbunătăţire a calităţii produsului;
  • Informarea şi instruirea personalului pentru cunoaşterea, înţelegerea şi realizarea obiectivelor de calitate stabilite, indiferent de nivelul său de implicare/decizie;
  • Încurajarea muncii în echipe transversale, animate de obiective comune;
  • Îmbunătăţirea calităţii, ca responsabilitate a fiecărui angajat în orice etapă a procesului, sub coordonarea managementului.

Data: 18.07.2016

DIRECTOR,
Bogdan CHIMISLIU